FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Přehled otázek a odpovědí pro Vaši lepší orientaci ve výzkumých projektech. Všimněte si značky Wiki u některých výrazů - vedou na naši Wikipedii k tématu Marketingový výzkum trhu, osvětlují další pojmy a souvislosti oboru.

JAK JE MOŽNÉ, ŽE VÝZKUMY INSIGHT RESPONSE JSOU ŘÁDOVĚ LEVNĚJŠÍ NEŽ SROVNATELNÉ PROJEKTY KONKURENCE? CO KVALITA?

Na kvalitě se to nepodepíše. Spíše při zadání projektu nemáte tak široké možnosti pro nastavení, musíte se "vejít" do námi vymezených parametrů. Kvalita výstupu, tedy závěrečné zprávy, Vás mile překvapí: po stránce obsahové, logické, ale i grafické a designové.

Výhodnější cena je dána:

  • Moderním a jednoduchých procesem zadání projektu pomocí online konfigurátoru, který snižuje nároky na drahou práci manažerů
  • Nabízíme předem připravené balíčky výzkumných produktů, což možňuje standardizaci a částečnou automatizaci
  • Využíváme vždy optimální způsoby sběru dat, typicky mixed mode dotazování, s převahou online reprezentativního panelu (CAWI)

JAKÝM ZPŮSOBEM U VÝZKUMŮ SBÍRÁTE DATA? KOHO A JAK DOTAZUJETE? JAK VELKÝ BÝVÁ VZOREK RESPONDENTŮ?

To je závislé na tom, jakou cílovou skupinu pro výzkum klient požaduje. Využíváme všechny kanály sběru dat a vlastníme velké množství dat a benchmarků z našich vlastních interních výzkumů a analýz.

Nejčastěji probíhá sběr dat online (CAWI), při složitějších cílových skupinách využíváme tzv. mixed-model dotazování, tedy kombinaci několika způsobů jako telefonické dotazování (CATI) nebo dotazování v terénu s notebookem (CAPI). Dotazujeme jednak ověřené členy našeho vlastního panelu, jednak náhodně vybírané respondenty, kteří odpovídají kritériím cílové skupiny.

Velikost vzorku vychází z dané metodologie pro zvolený typ výzkumu, z definice cílové skupiny a požadovaného typu analýzy. Obvyklá velikost vzorku je řádově tři sta interview.

POŘÁD SI NEJSEM JISTÝ, ZDA VÝZKUM OBJEDNAT, NEMÁM ZATÍM ZKUŠENOSTI. CO MÁM DĚLAT?

Poskytujeme kvalitní podklady pro Vaše rozhodování. Záleží na Vás, jaké otázky si kladete a zda hledat odpovědi v rámci Vaší firmy, anebo svěřit nalezení odpovědí nám. Dodáme doporučení jako společnost, která není zainteresována ve Vašem businessu, jsme nestranní.

A šetříme Váš manažerský čas, neboť kvalitní výzkum provedený "ve vlastní režii" Vás může stát stovky hodin práce bez záruky metodologické i matematické správnosti získaných závěrů.

JAK DLOUHO TRVÁ ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMŮ? KOLIK DNÍ BUDU ČEKAT NA VÝSLEDKY?

Obvyklá délka zpracování je 7-10 kalendářních dní. Lhůta začíná běžet v momentu obdržení Vaší platby za objednávku. V případě, že jste v časové tísni, lze většinou dosáhnout i kratšího celkového času, pokud nám dáte včas vědět.

KDE SE MOHU DOZVĚDĚT VÍC O VÝZKUMECH TRHU? POŘÁD TOMU MOC NEROZUMÍM…

Pro základní orientaci nabízíme námi zpravovanou Wiki. Konkrétní informace se také dozvíte přímo u popisu naší nabídky produktů a služeb.
Pokud máte specifické dotazy k objednávce, neváhejte nás kontaktovat. Jako další zdroje doporučíme webové stránky či publikace ESOMAR – mezinárodní profesní organizace sdružující výzkumce trhu.

JAK MOC SE DÁ VÝSLEDKŮM VÝZKUMŮ TRHU VĚŘIT?

Kvalita výzkumu je dána dvěma základními faktory: na straně klienta jde o pečlivé zvážení, na jakou otázku hledá odpověď čili zásadní je přesná formulace problému. Na straně dodavatele jde o odbornost: zkušený profesionál zvolí nejlepší metodiku vedoucí k zodpovězení Vaší otázky, k doporučení „co dělat“, a to při zohlednění cílové skupiny (kdo jsou zákazníci) a oboru podnikání (kde a v čem podnikáte).

 

Zajímají Vás reference na nás, pro koho jsme pracovali a kdo za projektem stojí? Pak je pro Vás sekce O nás