Proč využít naši nabídku

Máte pocit, že možnost realizovat vlastní výzkumy trhu by pro Vás byla přínosná a s využitím informací z nich by Vaše podnikání mohlo být ještě úspěšnější?

Bylo by pro Vás prospěšné vědět, jak si vedete ve srovnání s konkurencí? Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? Jestli Vaši zákazníci jsou spokojenější než konkurenční?

Jestli Vaše reklama nebo webové stránky jsou lepší nebo horší než konkurenční? Nebo připravujete nové produkty či služby a zajímá Vás jejich tržní potenciál?

Výzkumy trhu na klíč Insight Response Vám velmi rychle poskytnou všechny potřebné informace o Vašem trhu, značkách nebo produktech, Vaší cílové skupině, zákaznících i konkurentech, a to v rozsahu a podobě, které si sami zvolíte. A navíc za cenu řádově nižší než u jiných srovnatelných výzkumných projektů.

​Srozumitelné výstupy

Výstupy jsou snadno srozumitelné i laikům a akceschopné včetně jasných doporučení.

Nestane se, že byste je dlouze studovali, snažili se je pochopit a nakonec stejně nevěděli, co na jejich základě vlastně podniknout.

Šetří Váš čas

Uspoří Váš čas a nebudou Vás zatěžovat přemírou odborných detailů.

Objednávku stihnete během 10 minut, díky online konfigurátoru, který snižuje pracnost a složitost zadávání výzkumů a současně poskytuje odbornou podporu méně zkušeným uživatelům.

Pokročilé metodiky a zkušenosti

Jednoduchost ale nejde na úkor kvality - výzkumy Insight Response nezůstávají na povrchu, jsou zpracované s využitím nejpokročilejších výzkumných metodik a poskytují dostatek informací i zkušeným specialistům.

​Mezinárodní know-how

Výzkumy trhu na klíč Insight Response byly vyvinuty odborníky s mnoholetou zkušeností s komplexními výzkumy pro největší mezinárodní společnosti v ČR i v zahraničí - staví na základech desítek let praktických zkušeností i teoretických znalostí.

Možná jste si až dosud oprávněně mysleli, že výzkumy trhu nejsou pro Vás.

Že jsou dostupné jen pro velké společnosti, protože jsou nákladné a navíc složité na zadání i na vyhodnocení výsledků, takže se hodí pouze pro bohaté firmy zaměstnávající specialisty, kteří je dokáží využít.

To už nyní neplatí - výzkumy trhu na klíč Insight Response jsou i pro Vás!

PROHLÉDNĚTE SI UKÁZKU VÝSTUPŮ
NAUČTE SE PRACOVAT S KONFIGURÁTOREM
MÁTE DOTAZ?
ZAČÍT S KONFIGURACÍ OBJEDNÁVKY