Metodika a sběr dat

Jak to funguje a jak dlouho to trvá

Vyberete si z nabídky na našich webových stránkách projekt, o který máte zájem, a při zadávání objednávky pomocí jednoduchého a přehledného online konfigurátoru uvedete, jaké mají být jeho cíle, tedy co se jeho prostřednictvím chcete dozvědět a jaká rozhodnutí na základě získaných informací plánujete přijmout.

Současně s tím také zvolíte, jaká je cílová skupina, wiki tj. kdo jsou ti správní lidé, kteří jsou pro Vás podstatní a které máme dotazovat.

Cílovou skupinu můžete zvolit pomocí těchto charakteristik:

  • Geografického rozložení – třeba celá ČR nebo jen Váš kraj nebo Váš okres nebo jedno či více měst. Nebo všechna města od určitého počtu obyvatel výše. Jak sami rozhodnete.
  • Socio-demografické struktury – podle pohlaví, věku a příjmu. Můžete si zvolit např. jen muže v určitém věkovém rozmezí, můžete nastavit strukturu respondentů podle věku, můžete chtít hovořit pouze s lidmi s vyšším příjmem apod.
  • Vztahu k oblasti Vašeho podnikání a případně přímo k Vaší firmě, značce nebo výrobkům - mohou Vás zajímat všichni lidé, nebo jen lidé, kteří používají určité výrobky a služby (třeba využívají autoservisy, kupují knihy, chodí do restaurací na jídlo, pijí minerálku, kouří cigarety, používají smartphone atd.). A nebo lidé, kteří již znají Vaši značku nebo výrobky.
  • Životního stylu a spotřebního či nákupního chování – např. Vás mohou zajímat pouze pravidelní uživatelé Internetu, pouze hospodyně, pouze lidé mající řidičský průkaz atd.

 

Může jít třeba o všechny maminky s malými dětmi. Nebo lidi žijící v okolí Vašeho podniku či ve Vašem městě nebo okrese. Nebo lidi, kteří pravidelně nakupují na internetu určité výrobky. Dokud nastavení cílové skupiny příliš nepřekombinujete, je to jen na Vás. Protože Vy sami nejlépe víte, kdo jsou Vaši zákazníci a potenciální zákazníci, kterým chcete prodávat.

 

Na základě toho, jak si nastavíte cílovou skupinu, stanovíme přesný rozsah a strukturu vzorku respondentů wiki a zvolíme nejlepší způsob, jak vhodné respondenty vybrat, oslovit a získat od nich informace, které potřebujeme. Konkrétní počet respondentů u projektů Insight Response se odvíjí od objednaného typu projektu a Vašeho nastavení cílové skupiny.

Pak budeme několik dní sbírat data, tj. vyplňovat dotazníky s vhodnými respondenty, kteří se řadí do Vaší cílové skupiny.

Když budou všechna data sesbíraná, provedeme jejich analýzu a vypracujeme pro Vás výstup projektu, tzv. závěrečnou zprávu. Analýza se provádí různými statistickými metodami wiki zvolenými podle toho, co se potřebujeme dozvědět. Závěrečná zpráva mívá obvykle 20-40 stran a sestává z grafů s výsledky a textů, které popisují, vysvětlují a shrnují zjištění projektu. Součástí zprávy jsou i naše doporučení pro Vás. Ukázky závěrečných zpráv si můžete prohlédnout zde .

Závěrečnou zprávu od nás dostanete přibližně 1,5 týdne (cca 6-8 pracovních dní) od objednávky . Někdy o několik dní dříve a někdy o trochu později - podle toho, jak jednoduše nebo složitě jste si nastavili cílovou skupinu.

A to je vše – že je to docela jednoduché? Jediné, co musíte udělat, je zadat objednávku a přitom vyplnit údaje, které potřebujeme k tomu, abychom pro Vás projekt mohli správně zpracovat. Vše zvládnete během pár minut, i když Vám spíše doporučujeme nespěchat a své zadání si promyslet. Jak správně postupovat, si můžete prohlédnout zde . Odpovědi na nejčastější otázky jsme pro Vás připravili zde . A také nám samozřejmě můžete kdykoli zavolat nebo napsat .

 

Jak sbíráme data

Data sbíráme několika různými způsoby podle toho, co potřebujete zjistit a jakou jste si zvolili cílovou skupinu:

  • Online dotazováním prostřednictvím internetu wiki – využíváme jeden z nejrozsáhlejších a nejkvalitnějších online panelů, které jsou v ČR k dispozici, jeho celkový rozsah se blíží 200 000 osob. V mnoha případech se jedná o nejvhodnější způsob dotazování, pokud je Vaše cílová skupina převážně tvořena uživateli internetu
  • Telefonickým dotazováním wiki – využíváme v případech, kdy cílovou skupinu není vhodné dotazovat prostřednictvím internetu a současně není třeba respondentům během dotazování ukazovat žádné obrázky, produkty nebo vzorky
  • Osobním dotazováním wiki – osobní rozhovor tazatele s respondentem; využíváme pro dotazování složitých a obtížně zastižitelných cílových skupin 
  • Kombinací těchto způsobů – když ani jeden z předchozích tří způsobů samotný není ideální

Na základě našich zkušeností volíme vždy takový způsob dotazování, který je pro daný projekt nejvhodnější. Nejčastěji se jedná o kombinaci online a telefonického dotazování nebo kombinaci online a osobního dotazování. Jakou konkrétní metodu sběru dat plánujeme použít pro Váš projekt, se dozvíte při objednávce.

 

Kolik respondentů dotazujeme

Počet respondentů stanovíme na základě Vašeho zadání tak, abychom se dozvěděli, co potřebujeme, a současně, aby výsledky byly statisticky spolehlivé a vypovídající. Závisí na Vaší definici cílové skupiny, takže jej není možné přesně nastavit předem. 

Obvyklý počet se pohybuje v rozmezí 200-270 respondentů, ale u některých projektů to může být podstatně více (např. 400) a naopak, u jednoduchých projektů může někdy zcela stačit i 100 respondentů. S ohledem na statistickou spolehlivost výsledků nikdy nepracujeme s méně než 90 respondenty. 

Kvalita a její kontrola

Ve všech fázích zpracování Vašeho projektu dbáme na zajištění maximální kvality – sběr dat je kontrolován několika na sobě nezávislými způsoby a rovněž zpracování a analýza dat jsou předmětem dalších kontrol. Při práci dodržujeme veškeré standardy kvality definované příslušnými mezinárodními organizacemi (především ESOMAR wiki ). Více si můžete přečíst zde. (Odkaz Wiki)