Co získáte - výstupy

VÝSTUPY, KTERÝM POROZUMÍTE NA PRVNÍ POHLED A ZJISTÍTE Z NICH SNADNO VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE.

Výstupem Vašeho projektu je závěrečná zpráva, která formou komentovaných grafů včetně interpretací a závěrů popisuje všechna zjištění Vašeho projektu.

Podstatné závěry a doporučení jsou zdůrazněny tak, abyste se v nich okamžitě zorientovali a poznali, co je pro Vás důležité.

Přehledné grafy a tabulky zvýrazňující klíčové informace. Stručné a srozumitelně formulované interpretace a závěry.

Vysvětlivky všech odborných termínů a návody, jak výstupy "číst". Interaktivní formát výstupů.

Závěrečnou zprávu si budete moci stáhnout přímo ze svého účtu zde na našem webu.

Prostudujte si ilustrační ukázky výstupů. Závěrečná zpráva z Vašeho projektu bude mít stejnou strukturu a celkově bude analogická.

UKÁZKA REPORTU 1
UKÁZKA REPORTU 2
UKÁZKA REPORTU 3