Branding Platform

Hodnotový perceptuální prostor

V jádru Branding Platform se nachází validovaný hodnotový perceptuální  prostor, wiki do nějž jsou společně promítány pozice sledovaných značek, jejich image a funkční atributy, spotřebitelské motivační segmenty a volitelně rovněž životní styl a spotřební i nákupní zvyklosti.

Hodnotový perceptuální prostor je nejen nástroj analýzy, ale i způsob přemýšlení o značkách a nástroj k jejich plnému pochopení. Problematika značek a spotřebitelské motivace je mnohorozměrná a hodnotový perceptuální prostor tím, že dává analýze pevnou strukturu a zavádí hierarchii, Vám přináší jistotu, že se v ní neztratíte. S jeho pomocí identifikujete nejvhodnější cílové segmenty pro Vaše aktivity, definujete optimální positioning Vašich značek a produktů a na závěr formulujete guidelines pro marketingovou komunikaci.

Analýza percepce, image a hodnot značek (a ještě mnohem více)

Motivační segmentace

Segmentace cílové skupinywiki podle její motivace - segmentujeme na základě všech relevantních oblastí motivačních kritérií společně, tj. jak funkčních atributů, tak image a hodnot značek, tak i obecnějších motivací a zvyklostí odvozených od životního stylu. Pouze takovýto postup zajišťuje, že výsledné segmenty jsou ty správné a splňují podmínky úspěchu:

  • Na míru dané produktové kategorii a značkám v ní - nejde o "vzdušné zámky" obecného životního stylu a hodnot, ale přímo uchopitelné závěry pro positioning a komunikaci
  • Kompletní, vnitřně homogenní a strukturované - segmenty jsou postavené společně na funkčních atributech, image a hodnotách značek i dalších poznatcích o cílové skupině. A všechny tyto oblasti na sebe navazují a krásně zapadají do sebe

Výsledné motivační segmenty uvidíte popsané v tzv. Segment Book , takže jejich představitelé oživnou před Vašima očima a dokážete si snadno představit, o jaké lidi se jedná a co musíte udělat pro to, aby si je Vaše značka dokázala získat.

Protože nejsme všichni stejní

Analýza síly značky

Celková brand equitywiki a dále znalost, familiarita,wiki relevance,wiki obliba, celkové hodnocení, poměr cena / výkon, NPS,wiki konverzní potenciál a riziko odlivu zákazníků ke konkurenci. A navíc segmentacewiki podle vztahu ke značce a jeho intenzity.

Prostě vše, co Vás ohledně celkového vztahu ke značce zajímá. A navíc zabaleno společně v úhledném balíčku - během pár minut budete mít jasno, jak se Vaší značce vede, jak je celkově silná, jaká jsou její silná a slabá místa vůči konkurentům, a co dělat, aby se jí za rok vedlo ještě lépe než dnes.

"Brand equity", konverzní analýza a NPS

Analýza rozhodovacího procesu

Detailní, ale přehledně prezentovaná analýza způsobu, jak členové cílové skupiny rozhodují o volbě značky - jakým procesem dospívají ke své konečné volbě ("explicitní rozhodovací proces").

Primárně se zaměřujeme na rozhodovací model - jestli jde častěji o rozhodování racionální a uvědomované nebo spíše emocionální a neuvědomělé a jestli se jedná o high- či low-involvement rozhodnutí. Kromě toho určíme časový rámec rozhodovacího procesu (dlouho plánované vs. impulsivní rozhodnutí), zjistíme, kdo je skutečný decision-maker a kdo rozhodnutí ovlivňuje, a na základě jakých informací rozhodování probíhá.

Kdy, kde, jak, s kým a na základě jakých informací

Srozumitelné a akceschopné interpretace a doporučení

Výstupem naší práce jsou interpretace, závěry a doporučení, nejen "čísla", resp. grafy, diagramy a tabulky. Řekneme Vám jasně a srozumitelně, co které zjištění reálně znamená, jaké má praktické implikace a jak nejlépe byste ho měli zohlednit ve svých dalších krocích. Nehodíme Vás do vody s balíkem grafů, abyste se jimi prokousávali místo jiné a pro Vás důležitější práce.

Nejste tu od toho, abyste se prokousávali stohy grafů a tabulek a hledali jehlu v kupce sena - od toho máte nás.