Analýza trhu

URČENÍ VELIKOSTI A POTENCIÁLU TRHU

Zjistěte, jak velký je Váš trh – o kolik stávajících a potenciálních zákazníků jde a kolik celkem utratí.

SPOTŘEBNÍ A NÁKUPNÍ ZVYKLOSTI, MOTIVACE A ROZHODOVÁNÍ O VÝBĚRU PRODUKTU

Poznejte, jak a podle čeho se kupující rozhodují. Zjistěte, co bude Vaše výrobky a služby nejlépe prodávat.

Kvantitativní metodika a vzorek respondentů podle Vaší specifikace cílové skupiny.

Za cenu od méně než 20 000 Kč a s výstupy již od týdne a půl.

Víte, kam až můžete růst

Nabízejte přesně to, po čem zákazníci touží!

Co se dozvíte

  • Současnou velikost vybraného trhu - v počtech prodaných jednotek ("v kusech") a v tržbách ("v korunách")
  • Potenciál, tedy předpokládanou či maximálně dosažitelnou budoucí velikost vybraného trhu - v počtech prodaných jednotek ("v kusech") a v tržbách ("v korunách")
  • Rozhodovací proces spotřebitelů při nákupu - jestli koupi předem plánují nebo nakupují impulsivně, jak rozhodování probíhá a kdo se na něm podílí
  • Motivaci spotřebitelů při nákupu - co je pro ně při nákupním rozhodování nejdůležitější, jaké vlastnosti produktu či služby je nejspíše přivedou ke koupi
  • Nákupní zvyklosti - kde, kdy, jak často, při jakých příležitostech a v jakém množství spotřebitelé sledovaný druh ("kategorii") produktů či služeb kupují
  • Spotřební zvyklosti - kde, kdy, jak často, při jakých příležitostech a v jakém množství spotřebitelé sledovaný druh ("kategorii") produktů či služeb používají či konzumují

Chcete se dozvědět víc?