Analýza tržní pozice

Zjistěte, jak si Vaše značka, výrobky, firma nebo prodejna vedou ve srovnání s konkurencí, jaké jsou Vaše silné a slabé stránky a jak nejlépe rozvíjet Vaše podnikání.

Sledujte vývoj a trendy v čase.

Kvantitativní metodika a vzorek respondentů podle Vaší specifikace cílové skupiny.

Kdy využít - co můžete testovat

 • Značky
 • Produkty a služby
 • Firmy
 • Prodejny, provozovny
 • Veřejně známé osoby (např. politiky, celebrity, sportovce atd.)
 • Politické strany
 • Sportovní kluby, hudební skupiny, filmy atd.
 • Města, země a jiné turistické destinace
 • Obecně jakýkoli objekt, který lze považovat za značku

Zjistěte, jak jsou Vaše značky a produkty vnímány a jak si stojí vůči konkurenci!

Co se dozvíte

Změříme pro Vás, jak silná či slabá je pozice značky sama o sobě, ve srovnání s normami a s konkurencí (pokud budete chtít sledovat i konkurenci). Popíšeme také, jak je vnímána, s jakými vlastnostmi je spojována a jakou má v myslích cílové skupiny osobnost. Můžeme pro Vás sledovat i vývoj v čase.

Sledované značky měříme na více různých kritériích. Jejich konkrétní skladba se projekt od projektu mírně odlišuje podle toho, jaké parametry jste při objednávce zvolili. Obvykle zahrnuje:

 • Familiarita - souhrnné měřítko znalosti, zkušenosti a používání či nákupů
 • Nákupní relevance - měřítko zájmu kupovat či využívat
 • Obliba
 • Celkové hodnocení a vnímaná kvalita
 • Vnímaná cenová výhodnost
 • Ochota doporučovat - takzvané NPS (Net Promoter Score)
 • Celková síla značky - tzv. brand equity / brand commitment (měřítko popisující celkovou intenzitu vztahu cílové skupiny ke sledované značce)
 • Vlastnosti spojované se značkou - funkční atributy, image, hodnoty a osobnost značky

Chcete se dozvědět víc?