Parametry

Parametry

  • Struktura a geografické pokrytí vzorku respondentů podle Vaší objednávky.
  • Obvykle 150-400 respondentů v závislosti na Vaší volbě cílové skupiny a území, kde má probíhat dotazování.
    • Pokud po celé ČR, vzorek se bude blížit 400 respondentům (výjimečně i více).
    • Pokud pouze v jednom menším městě nebo na jiném výrazně omezeném území, vzorek bude spíše v rozmezí 150-220 respondentů.
    • Při opakovaném měření bude tento počet respondentů dotazován v každé vlně.
  • Dotazování obvykle multi-mode – kombinace online a osobního dotazování.
  • Průměrná délka rozhovoru 10-18 minut v závislosti na počtu hodnocených kampaní.

Jak dlouho to trvá - výstupy do 2 týdnů, obvykle ještě dříve