Parametry

Parametry

  • Struktura a geografické pokrytí vzorku respondentů podle Vaší objednávky.
  • Obvykle 150-300 respondentů v závislosti na Vašem konkrétním zadání (nikdy méně než 90, v případě potřeby až 400+).
  • Dotazování obvykle multi-mode – kombinace online a osobního dotazování.
  • Průměrná délka rozhovoru 14-19 minut v závislosti na počtu sledovaných produktů.

Jak dlouho to trvá - výstupy do 2 týdnů, obvykle ještě dříve