Optimalizace cen

Nabízejte produkty a služby za optimální ceny, při kterých dosáhnete nejvyšších tržeb nebo zisku.

Zjistěte, jak je cílová skupina citlivá na změny cen a jestli by se Vám vyplatilo spíš zlevnit nebo zdražit.

Kvantitativní metodika a vzorek respondentů podle Vaší specifikace cílové skupiny.

Za cenu od méně než 40 000 Kč a s výstupy již od týdne a půl.

Kdy využít - co můžete testovat

  • Ceny Vašich produktů nebo služeb
  • Ceny produktů nebo služeb Vašich konkurentů

Změnou cen můžete hodně vydělat i hodně ztratit – zařaďte se do té první skupiny!

Co se dozvíte

Konkrétně měříme:

  • Cenovou citlivost Vašich produktů nebo služeb
  • Cenovou citlivost produktů nebo služeb Vašich konkurentů
  • Optimální cenu Vašich produktů nebo služeb - tj. cenu, při které dosáhnete nejvyšších tržeb nebo nejvyššího zisku

Chcete se dozvědět víc?