Parametry

Parametry

  • Struktura a geografické pokrytí vzorku respondentů podle Vaší objednávky.
  • Obvykle 90-200 respondentů v závislosti na Vašem konkrétním zadání, především počtu testovaných materiálů (nikdy méně než 90, v případě potřeby až 400+).
  • Dotazování obvykle multi-mode – kombinace online a osobního dotazování.
  • Průměrná délka rozhovoru 12-18 minut v závislosti na počtu testovaných materiálů.

Jak dlouho to trvá - výstupy do 2 týdnů, obvykle ještě dříve