Testování

​Otestujte předem návrhy reklam, nových produktů, obalů, POS materiálů a dalších konceptů.

Kvantitativní metodika a vzorek respondentů podle Vaší specifikace cílové skupiny.

Za cenu od méně než 10 000 Kč a s výstupy již od týdne a půl.

Kdy využít - co můžete testovat

Reklamy

 • Kreativní koncept / message
 • Inzerát
 • Venkovní reklama
 • Televizní (nebo kino) reklama - natočená (v pracovní nebo finální verzi)
 • Televizní (nebo kino) reklama - animatik
 • Televizní (nebo kino) reklama - storyboard
 • Televizní (nebo kino) reklama - koncept / skript (zcela nebo převážně text)
 • Webový banner nebo jiná online reklama
 • Rozhlasová reklama
 • Reklamní slogan / claim
 • P.R. text / článek

Webové stránky

 • Návrh grafického řešení / layoutu
 • Webové stránky - zcela nebo částečně funkční
 • eShop - zcela nebo částečně funkční
 • Texty uváděné na webových stránkách (např. popisy produktů)

Produkty a služby

 • Koncept - textový popis a / nebo obrázky
 • Parametry (např. technické, velikosti balení)
 • Produkt (libovolný hmotný produkt včetně potravin, nápojů a tabákových výrobků)
 • Služba nebo nehmotný produkt (např. software, předplatné apod.)

Obaly

 • Návrh obalu (obrázek, fotografie apod.)
 • Skutečný obal (nebo mock up)

POS a direct marketing materiály

 • Katalog
 • Leták / plakát
 • POS materiál (např. stojan, stopper, wobbler, display)
 • Direct marketing materiál (např. reklamní mail, newsletter)

Grafické nebo audiovizuální materiály

 • Logo
 • Grafické prvky, symboly, layout apod. (např. pro použití na webu, v reklamě)
 • Korporátní identita
 • Prodejna, provozovna, výstavní stánek apod. - vizualizace
 • Charakter / osoba nebo prostředí pro použití v reklamě
 • Fotografie / obrázky
 • Znělka, melodie nebo jiné audio

Co se dozvíte

Vaše návrhy hodnotíme na více různých kritériích. Jejich konkrétní skladba se projekt od projektu mírně odlišuje podle toho, co přesně testujeme a jaké parametry jste při objednávce zvolili. Obvykle zahrnuje:

 • Celková líbivost a atraktivita – jak moc se hodnocený návrh celkově líbí a jak pozitivně (nebo negativně) je přijímán
 • Motivační potenciál a nákupní záměr – jak moc hodnocený návrh motivuje k vyzkoušení, pořízení, a kde je to relevantní, přímo k nákupu (popřípadě i k opakovaným nákupům)
 • Diferenciace – zda je hodnocený návrh vnímán jako odlišný a vybočující z řady
 • Relevance – jak moc je hodnocený návrh relevantní ("blízký") Vámi zvolené cílové skupině (jestli "je pro ně" nebo "pro někoho jiného")
 • Vhodnost k produktové kategorii – jestli se hodnocený návrh "hodí" k vnímání produktové kategorie, do které se řadí
 • Vhodnost k produktu či značce – jestli se hodnocený návrh "hodí" k představě o dané značce či produktu
 • Silné a slabé stránky - hlavní líbivé a nelíbivé elementy (co konkrétně se na hodnoceném návrhu líbí nejvíce a co nejméně)
 • Hodnocení jednotlivých dílčích elementů testovaného materiálu – jak jsou vnímány jednotlivé dílčí součásti a aspekty hodnoceného návrhu (u reklam např. slogan nebo postavy v nich vystupující; u produktů např. technické parametry; u obalů např. barva atd.)
 • Vliv na vnímání příslušného produktu či značky – jaký vliv má hodnocený návrh na vnímání příslušné značky nebo produktu (třeba jestli ji učiní atraktivnější, zábavnější, mladistvější nebo inteligentnější)

U reklam navíc obvykle hodnotíme:

 • Kreativní myšlenku / nápad – jak je přijímán vlastní "nápad" hodnocené reklamy
 • Receptivitu – jak moc je hodnocená reklama schopna zaujmout (jestli si jí cílová skupina všimne a zapamatuje si ji)
 • Branding – jestli je hodnocená reklama správně spojována s produktem či značkou, kterou má propagovat
 • Srozumitelnost / pochopitelnost – jestli je hodnocená reklama snadno srozumitelná a je správně pochopena
 • Hlavní sdělení – co si cílová skupina z hodnocené reklamy "odnese" (jak vnímá její poselství)
 • U testů jiných typů návrhů přidáváme navíc zase jiná kritéria:
 • U návrhů nových produktů či služeb např. inovativnost, optimalizaci funkčních parametrů a případně ceny
 • U obalů třeba hodnocení tvaru, barevnosti, materiálu, ergonomie nebo velikosti
 • U hodnocení webových stránek také vycházíme ze stejného základu, ale více se zaměřujeme na jejich skutečné používání – uživatelské rozhraní a jeho ergonomii, praktickou schopnost členů cílové skupiny stránky používat, provádět na nich zamýšlené akce atd.

A naopak, u některých návrhů, jako jsou např. znělky, grafické prvky pro využití v reklamách nebo na webu, naopak některá přebytečná hodnotící kritéria vypouštíme

Chcete se dozvědět víc?

Myslíte, že Vaše připravovaná reklama bude úspěšná? A znáte úsloví o vztahu mezi myslet a vědět?