Poslání

Naším cílem je, aby všechny společnosti a podnikatelé bez ohledu na velikost a zaměření, kterým by informace o jejich trhu, tržní pozici, názorech a chování spotřebitelů, spokojenosti a věrnosti zákazníků, účinnosti reklamy apod., mohly pomoci v jejich aktivitách, měli snadnou, rychlou a dostupnou možnost je získat, kdykoli o ně budou mít zájem. Kvalitní ad hoc (vypracovávané "na klíč") výzkumy trhu byly dlouhá desetiletí doménou velkých společností, protože byly nákladné a navíc složité na zadání i na vyhodnocení výsledků a tedy na odbornou zdatnost. Důsledkem bylo, že byly dostupné a vhodné jen pro bohaté firmy zaměstnávající navíc specialisty, kteří je dokázali využít.

Naše mise je zpřístupnit výzkumy a analýzy trhu a tržních dat vypracovávané na klíč (na zakázku, tzv. ad hoc) každému, kdo bude mít zájem je využít při své práci nebo podnikání

 

Technologický pokrok v posledních letech ale otevřel prostor pro změnu a nyní je s využitím různých inovací, jako jsou automatizace a standardizace procesů, využití moderních metod sběru dat a pokrokových technik jejich analýzy (např. datové fúze) již možné nabízet kvalitní výzkumné projekty za ceny, které si může dovolit každý. A navíc zpracované tak, že jejich výstupy jsou snadno srozumitelné i laikům a akceschopné včetně jasných doporučení.

Věříme, že díky tomu odvětví výzkumu trhu projde v následujících letech zásadní změnou srovnatelnou například s vývojem počítačů. Zatímco v minulosti byly velké sálové počítače kvůli vysoké ceně a nutnosti zaměstnávat týmy programátorů vyhrazeny jen pro vlády a největší společnosti, dnes jsou počítače a tablety všudypřítomné, levné a škála způsobů jejich využití je nepřeberná. Podobným způsobem se v následujících letech bude měnit i odvětví výzkumu trhu a my u toho chceme být.