F.A.Q.

PPC Reklama

Důležité otázky a odpovědi:

Jak objednat kampaň Kampaň si naplánujete v jednoduchém on-line konfigurátoru. Vyberte požadovaný produkt a přejděte do dotazníku. Pro co nejvyšší efektivitu vyplňte všechny potřebné údaje a nahrajte všechna data, která by mohla kampaň ovlivnit.
Délka kampaně Zvolte časové období, ve kterém má kampaň běžet. Fakturace probíhá vždy 1x měsíčně.
Smluvní vztah Kampaň můžete kdykoliv bez udání důvodu ukončit, služba je založena na bázi předplatného na 1 kalendářní měsíc dopředu.
Co zahrnuje výsledná částka Vypočtená cena zahrnuje všechny náklady spojené s reklamní kampaní na jeden měsíc – nákup médií, vytvoření kampaní a jejich správu a optimalizaci. Cena je tedy konečná, neplatíte nic navíc.
Garance výsledků Garantované výsledky jsou u nás skutečně zárukou, měsíční kampaň je splněna ve chvíli, kdy dosáhneme minimálního požadovaného množství kliků nebo impresí, i na naše vlastní náklady.
Rozpočet Spodní hranice rozpočtu je vymezena měsíční částkou 10 000 Kč, horní hranice omezena není. 
Jak probíhá výpočet výkonu kampaně Výpočet výkonu zajišťuje interní algoritmus, který zohledňuje desítky atributů, které plánovaná kampaň zahrnuje.
Klik (Click) Klik je uskutečněný a změřitelný přístup uživatele internetu na Vaše webové stránky zaznamenaný prostřednictvím našich kampaní. Měření probíhá prostřednictvím reklamních systémů, popř. Google Analytics.
Zobrazení (Impression) Zobrazení reklamního sdělení je zaznamenáno ve chvíli, kdy se uživateli zobrazí grafická reklama. Měření probíhá prostřednictvím reklamních systémů.
Cílení podle pohlaví a věkových skupin Je na Vás, chcete-li cílové publikum vymezit podle pohlaví nebo věku. Pokud tento krok přeskočíte, bude se reklamní sdělení zobrazovat všem bez rozdílu. Toto pokročilé cílení umožňuje pouze Google AdWords.
Remarketing

Remarketing je standardní součást cílení PPC kampaní. V obsahové nebo vyhledávací síti můžete zobrazovat libovolné reklamní sdělení těm uživatelům, kteří Váš web již navštívili, popřípadě provedli konverzní aktivitu. Službu remarketingu Vám zřídíme v rámci kampaně zdarma v reklamních systémech AdWords i Sklik.

Rozměry grafických reklam V současnosti do kampaní implementujeme následující rozměry grafických reklam: 120x600, 160x600, 728x90, 468x60, 250x250, 336x280, 300x250.
Formáty grafických reklam

.jpg, .jpeg .png, .gif, .swf max. 100 kB. Maximální délka .swf flashových bannerů nesmí překročit 30s, nejpozději po 30s se musí zastavit. Bannery musí obsahovat proměnnou clickTAG.

Kdy bude kampaň spuštěna Do 7 dnů po uhrazení objednávky na první měsíc kampaně.
Reporting

V pravidelném měsíčním reportingu zanalyzujeme všechny relevantní ukazatele v přehledném a důkladně zpracovaném .pdf souboru.

F.A.Q REKLAMA PRO MOBILY A TABLETY

Důležité otázky a odpovědi:

Jak objednat kampaň

Kampaň si naplánujete v jednoduchém on-line konfigurátoru. Vyberte požadovaný produkt a přejděte do dotazníku. Pro co nejvyšší efektivitu vyplňte všechny potřebné údaje a nahrajte všechna marketingová data, která by mohla kampaň ovlivnit.

Délka kampaně

Zvolte časové období, ve kterém má kampaň běžet. Fakturace probíhá vždy 1x měsíčně.

Smluvní vztah

Kampaň můžete kdykoliv bez udání důvodu ukončit, služba je založena na bázi předplatného na 1 kalendářní měsíc dopředu.

Co zahrnuje výsledná částka

Vypočtená cena zahrnuje všechny náklady spojené s reklamní kampaní na jeden měsíc – nákup médií, vytvoření kampaní a jejich správu a optimalizaci. Cena je tedy konečná, neplatíte nic navíc.

Garance výsledků

Garantované výsledky jsou u nás skutečně zárukou, měsíční kampaň je splněna ve chvíli, kdy dosáhneme minimálního požadovaného množství kliků nebo impresí, i na naše vlastní náklady.

Rozpočet

Spodní hranice rozpočtu je vymezena měsíční částkou 10 000 Kč, horní hranice omezena není.

Jak probíhá výpočet výkonu kampaně

Výpočet výkonu zajišťuje interní algoritmus, který zohledňuje desítky atributů, které plánovaná kampaň zahrnuje.

Klik (Click)

Klik je uskutečněný a změřitelný přístup uživatele internetu na Vaše webové stránky zaznamenaný prostřednictvím našich kampaní. Měření probíhá prostřednictvím reklamních systémů, rozhraní iTunes a Google Play, popř. Google Analytics.

Zobrazení (Impression)

Zobrazení reklamního sdělení je zaznamenáno ve chvíli, kdy se uživateli zobrazí grafická reklama. Měření probíhá prostřednictvím reklamních systémů.

Stažení aplikace (Download) 

Stažení aplikace je zaznamenáno ve chvíli, kdy uživatel stáhne inzerovanou aplikaci do svého zařízení. Měření zajišťujeme prostřednictvím reklamních systémů, popř. počtu stažení ve Vašem obchodě. 

Cílení podle pohlaví 
a věkových skupin

Je na Vás, chcete-li cílové publikum vymezit podle pohlaví nebo věku. Pokud tento krok přeskočíte, bude se reklamní sdělení zobrazovat všem bez rozdílu. Toto pokročilé cílení umožňuje pouze Google AdWords.

Remarketing

Remarketing je standardní součást cílení mobilních kampaní. V obsahové nebo vyhledávací síti můžete zobrazovat libovolné reklamní sdělení těm uživatelům, kteří Váš web již navštívili, popřípadě provedli konverzní aktivitu. Službu remarketingu Vám zřídíme v rámci kampaně zdarma v reklamních systémech AdWords i Sklik.

Rozměry grafických reklam

320x50, 468x60, 728x90, 300x250, 480x32, 320x480, 480x320, 768x1024, 1024x768 

Formáty grafických reklam

.gif, .jpg, .png, max. 150 KB

Podporovaná rozhraní pro reklamu v mobilních aplikacích

iTunes, Google Play, Windows Phone

Kdy bude kampaň spuštěna

Do 7 dnů po uhrazení objednávky na první měsíc kampaně.

Reporting

V pravidelném měsíčním reportingu zanalyzujeme všechny relevantní ukazatele v přehledném a důkladně zpracovaném .pdf souboru.