Spokojenost a věrnost zákazníků

Zjistěte, jak jsou Vaši zákazníci spokojení a věrní, jak nejefektivněji dosáhnout zvýšení jejich loajality a jak si vedete ve srovnání s konkurencí.

Sledujte vývoj a trendy v čase.

Kvantitativní metodika a vzorek respondentů podle Vaší specifikace cílové skupiny.

Za cenu od méně než 10 000 Kč a s výstupy již od týdne a půl.

Kdy využít - co můžete testovat

  • Spokojenost a věrnost Vašich zákazníků a / nebo zákazníků Vašich konkurentů
  • Na co konkrétně se zaměřit, abyste nejsnáze a nejefektivněji dosáhli zvýšení spokojenosti a věrnosti Vašich zákazníků
  • Kvalitu Vámi poskytovaných zákaznických služeb, prodeje nebo servisu - jak z hlediska vnímání zákazníků, tak objektivním měřením (mystery shopping / calling)
  • Kvalitu zákaznických služeb, prodeje nebo servisu Vašich konkurentů - jak z hlediska vnímání zákazníků, tak objektivním měřením (mystery shopping / calling)
  • Kvalitu Vašich nebo konkurenčních produktů či služeb ve vnímání zákazníků

Udržte si své zákazníky a nepřenechávejte je konkurentům!

Chcete se dozvědět víc?